Jeśli chcesz być uczestnikiem

8 Trzeb, dzięki którym pojedziesz na zlot
  1. Trzeba być drużynowym lub przybocznym z ukończonym kursem  drużynowych
  2. Trzeba być umundurowanym zgodnie z regulaminem mundurowym ZHP
  3. Trzeba opłacić składki członkowskie za przynajmniej dwa kwartały 2009 roku
  4. Trzeba zebrać patrol, w którym jest nie mniej niż 6 i nie więcej niż 13 osób
  5. Trzeba się zgłosić w terminie, czyli do końca kwietnia 2009
  6. Trzeba wpłacić wpisowe 50 zł w terminie, czyli do końca kwietnia 2009
  7. Trzeba wykonać zadanie przedzlotowe
  8. Trzeba przyjechać!
Jeśli nie jesteś w stanie zebrać minimalnej ilości osób w patrolu ze swojego hufca, napisz na adres zlotdruzynowych@zhp.pl - postaramy się coś zaradzić.

Jak zarejestrować patrol na III OZD?

Po skompletowaniu składu patrolu, wybrany przez Was patrolowy powinien rozpocząć proces rejestracji. Po podaniu swojego maila, otrzyma wiadomość, w której znajdzie link do dalszego logowania.

Po wpisaniu imion, nawisk i adresów e-mail wszystkich członków patrolu, lista zostanie przesłana konto komunikacji wewnętrzenej ZHP w postaci nazwahufca@zhp.pl. Upewnij się PRZED ROZPOCZĘCIEM REJESTRACJI, że konto hufcowe nie jest przepełnione.

Po zapoznaniu się z proponowanym przez Was składem patrolu, Komendant Hufca wyrazi lub nie zgodę na Wasze uczestnictwo.
Patrolowy zostanie poinformowany o decyzji Komendanta drogą elektroniczną.

Kto może być patrolowym?

Opiekunem patrolu może być pełnoletni członek zwyczajny ZHP spełniający kryteria okreśłone w § 21, ust. 3 i 4 Statutu ZHP.

Ile wynosi i co obejmuje wpisowe?

Wpisowe wynosi 50 zł od osoby. W ramach wpisowego uczestnicy korzystają z programu Zlotu, otrzymują wyprawkę zlotowicza i mają stały dostęp do miejsc, w których można przygotować posiłki.

Czego nie obejmuje wpisowe
?

Wpisowe nie obejmuje wyżywienia uczestników Zlotu, dojazdu na teren Zlotu i sprzętu biwakowego.

UWAGA!! Wpłaty!

Każdy patrolowy, po potwierdzeniu składu patrolu przez komendanta hufca, otrzyma specjalny e-mail z drukiem wpłaty wpisowego gotowym do wydruku. Można też samodzielnie wypełnić druk wpłaty, na przykład w przypadku, kiedy wpłaty nie dokonuje szef patrolu lecz ktoś inny (np. hufiec, chorągiew). Wówczas prosimy wpisać następujące dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: ZHP Główna Kwatera, Konopnickiej 6, Warszawa

Numer rachunku odbiorcy: 03 2030 0045 1110 0000 0164 0030

Kwota: 50 zł pomnożona przez liczbę uczestników, za których dokonywana jest płatność

Nazwa zleceniodawcy: Jeżeli dokonuje się wpłaty za jeden patrol, należy wpisać nazwisko patrolowego oraz hufiec, a w tytule przelewu kod przelewu. Jeżeli wpłaty dokonuje się zbiorczo za członków różnych patroli, należy wpisać nazwę zleceniodawcy (np. hufiec, chorągiew), a w tytule wpisać "Za uczestnictwo ... osób z hufca/chorągwi...".

Patrole "mieszane".

Informujemy, że istnieje możliwość rejestrowania patroli składających się z drużynowych z różnych hufców.

W takim przypadku prosimy o wskazanie w formularzu tego hufca, do którego należy szef patrolu, natomiast wpisując nazwiska osób z innych hufców należy dopisać po myślniku nazwę hufca, np. pwd. Rafał Nieuważny - Hufiec Potworów.

UWAGA! Ważny komunikat dla szefów patroli i komendantów hufców.

Informujemy szefów patroli zlotowych, że wszyscy członkowie patroli powinni zostać bezzwłocznie wpisani do Ewidencji ZHP. Jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na III OZD.

O warunkach dostępu do Ewidencji czytaj na www.eshd.zhp.pl

Zwracamy się do wszystkich Komendantów Hufców z uprzejmą prośbą o sprawdzenie, czy drużynowi i przyboczni zgłoszeni na III Ogólnopolski Zlot Drużynowych zostali już ujęci w Ewidencji ZHP. Jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na III OZD.

O warunkach dostępu do Ewidencji czytaj na www.eshd.zhp.pl

W razie jakichkolwiek problemów, pisz: biuro.zd@zhp.pl