Komenda


hm. Emilia Kulczyk-Prus Komendant Zlotu
hm. Emilia Kulczyk
emilia.kulczyk@zhp.net.pl
   
 phm. Aleksandra Wodzyńska Zastępca ds. programowych
hm. Aleksandra Wodzyńska
aleksandra.wodzynska@zhp.net.pl
   
hm. Tomasz Fliszkiewicz Zastępca ds. organizacyjnych
hm. Tomasz Fliszkiewicz
tomasz.fliszkiewicz@zhp.net.pl
   
phm. Magdalena Suchan

Członek komendy ds. promocji
phm. Magdalena Suchan
magdalena.suchan@zhp.net.pl

   
hm. Beata Matyjaszczyk Członek komendy ds. pozyskiwania środków
hm. Beata Matyjaszczyk
beata.matyjaszczyk@zhp.net.pl
   
hm. Inga Rusin Członek komendy ds. kontaktów z uczestnikami z zagranicy
hm. Inga Rusin inga.rusin@zhp.net.pl